Hận hạnh kính chào quí đạo hữu vào trang web

       www.nammotasa.com

 

AI BIẾT TRƯỚC ĐẠI MỘNG

BÌNH THÂN TA RÕ CẢ

HỌA PHƯỚC KHÔNG DUNG NGƯỜI

DO NGƯỜI KHÔNG BIẾT LO.....

-------------------------

Minh tâm kiến khánh
Tâm thanh tất thành
Tâm phục tất huyền

---------

Bồ đề bồn vô thọ
Minh cảnh diệc Phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai..... ???

( mượn một câu thơ của nhà Sư )

 

 Bấm Vào Xem Tin Mới NEW ....

     Đây là một trang web nói về Đạo Năm Ông Chữ Trắng, nhưng trong Đạo Năm Ông  gòm có chữ Vàng , Xanh , Trắng , Đỏ Đen tương theo ngũ hành. Nhưng ở trang web này chỉ nói tới Đạo Năm Ông Chữ Trắng thôi và Đạo Năm Ông cũng là một trong những nhánh đầu tiên tạo thiên lập địa của Đạo Phật ra đời từ thời thiên địa phân giới bàn cổ sơ khai rồi tạo thành Tam giới, trong tam giới như sao 1./ Phật 2./ Tiên 3./ Ma và người nói chung ( nói tới tam giới thì rất nhiều thời gian và dài dòng sẽ làm cho quí bạn hữu lạc lối nếu quí bạn hữa muốn biết thêm về thời bàn cổ thì xin vào trang địa danh thời bàn cổ sơ khai để biết thêm...), rồi mới đến thời Đức Phật  A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tuyên bá  Đạo Phật cho đến nay, thì trong đó những người Đạo Phật chỉ nghe hoặt biết nhiều đến hai phái Nam Tông  và Bắc Tông mà thôi rồi sao này thành lập thêm nhiều nhánh như phái Tịnh Độ và Thất Sĩ .v.v.v... Nhưng trong chúng ta ít có ai biết đến Đạo Năm Ông  này vì có một số người hiểu  biết nhiều thì nói là đạo Phật còn có một số người xấu miệng( tạm nói là không hiểu biết ) thì nói là Đạo Tà thuật hay tà giáo gì đó.v.v.v......

      Nhưng vì Đạo Năm Ông Chữ Trắng không phổ biến rộng rãi ở Việt Nam chúng ta cho mấy và không ít ai biết đến Đạo Năm Ông này cho nên trong nước Việt Nam chúng ta cũng ít ai hiểu biết và nghe đến Đạo Năm Ông Chữ Trắng này......

( Ở đây chúng tôi đưa ra trang web này không phải để nói là mình giỏi hơn ai  hay hiểu biết hơn ai ??? chỉ đưa lên đây để cùng các huynh đệ và bạn hữu đồng đạo chia sẽ thêm hay là một nhịp cầu gắng liền với bổn đạo trong và ngoài nước Việt Nam chúng ta nói chung và nói riêng cũng để gìn giữ lại một chút gì đó của bổn đạo năm ông chữ trắng mà Sư Ông Lý Sao tự Huyền Kim và các Sư Phụ chúng ta đã chuyền dậy cho chúng ta đến nay và nay chúng ta phải làm một chút gì đó cho thế hệ sao biết đến nếu chúng ta cứ mạnh ai nấy học và dấu diếm không chịu chia sẽ hay chỉ dậy cho các đàn em thế hệ sao mình cùng đồng môn thì môn đạo năm ông chữ trắng cuối cùng sẽ biến mất và lưu vong cho đến thế hệ sao không còn biết những gì huyền bí về môn đạo năm ông chữ trắng . Chân thành cảm ơn các huynh đệ và bạn hữu đồng môn có lời hay ý đẹp để cùng nhau chia sẽ chung trên trang web www.nammotasa.com......)

xin hãy đọc những lời nhắn ở đây dưới...

Tin Mới...... xin đọc kỷ những hàng chữ đỏ ở dưới dùm ......Tin Mới.

chân thành cảm ơn...

 

              Ở trên trang web này chỉ nói đến đạo Năm Ông Chữ Trắng và một số ít về đạo Phật bình thường nói chung và nói riêng, không nói tới chính trị hay phe phái nào hết mong quí đạo hữu đừng có để lại những lời ở comment nói trên chúng tôi sẽ xóa đi những lời  ở comment đó, vì  có một số guest  vào trang web này còn có một những lời thô tục và không được đàng hoàn nên chúng tôi yêu cầu bất cứ guest nào vào trang web nammotasa này thì điều phải đăng ký mới vào được bên trong trang web của chúng tôi, và một điểu kiện nữa là khi đăng ký xin dùng tên Việt Nam làm ơn, nếu dùng tên nước ngoài chúng tôi sẽ không chấp nhận để quí vị bạn hữu vào vì có nhiều lý do quá chúng tôi không muốn nói ra được khi quí vị lấy tên nước ngoài rồi bỏ nhiều comment không đàng hoàng lên nên chúng tôi không chấp nhận được điểu đó mong quí đạo hữu hiểu dùm đã lên đây muốn học hỏi sao lại còn lấy tên tiếng anh nữa làm gì xin đọc cho kỹ trước khi đắng ký cảm ơn lần nữa. còn như không đăng ký thì không vào được xin chân thành cảm ơn quí đạo hữu và đồng môn đạo năm ông chữ trắng thông cảm cho chúng tôi ........

chủ nhà.....

            -------> Lưu ý xin các đạo hữu hay huynh đệ bỏ đi thành kiến ai cao hơn ai hãy điền tên hay đăng ký vào chứ này --> registration <--để chúng ta có nhịp cầu liên hệ qua trang web www.nammotasa.com này dễ dàng chân thành cảm ơn các đạo hữu và huynh đệ của bổn đạo....

hinh to 5 ong
hình tổ năm ông chữ trắng nguyên gốc ở nước Thailand. 

40x60

hình tổ năm ông chữ trắng nguyên gốc ở nước Campodian ( miên )

a1 (16)

hình tổ năm ông chữ trắng nguyên gốc ở nước Lào...

Hình Tổ Năm Ông Chữ Trắng

hinh nam ong hình Tổ Năm Ông Chữ Trắng

 

hinh to 2

 00

ran-va-phat-20130203-211029-005

 

buddha_photo

 

Emeraldbuddha3seasons_zps4b860531

 

nui thailand

 

phat vang thailand

 

buddha-1

shared on wplocker.com